Ποιοί εἴμαστε

Ἡ Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» εἶναι μία Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἱεραποστολική Ἀδελφότητα.
Ἰδρύθηκε τό 1960 καί ἐδρεύει στήν Ἀθήνα (Ὁδός Ἰσαύρων 42, 11472 Ἀθήνα).
Πρῶτος προϊστάμενός της ὑπήρξε ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Γεώργιος Δημόπουλος.
Σήμερα Προϊστάμενος εἶναι ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀστέριος Χατζηνικολάου.

Ἡ Ἀδελφότητά μας ἔχει ὤς σκοπό τόν πνευματικό καταρτισμό τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν.

Γιά τήν πραγμάτωση τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ ὀργανώνει μέ τήν εὐλογία τῶν κατά τόπους Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν ὁμιλίες ὀρθόδοξης χριστιανικῆς οἰκοδομῆς, καί προβαίνει στήν ἔκδοση βιβλίων καί περιοδικῶν. Ἐκδίδει τό δεκαπενθήμερο περιοδικό "Ο ΣΩΤΗΡ", εἰδικά δε γιά τή νεότητα τό μηνιαίο περιοδικό "Πρός τή ΝΙΚΗ".

Συνεργάζεται μέ Ὀρθόδοξες Χριστιανικές Ἀδελφότητες καί Ἱεραποστολικούς Συλλόγους.

1) Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικής Δράσεως "Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ",  

2) Πανελλήνιος Ἔνωσις Γονέων  "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ", 

3) Σύλλογος "Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ".

4) Ἀδελφότης "Η ΑΜΠΕΛΟΣ", 

5) Χριστιανική Ἔνωσις "Η ΕΛΠΙΣ",

6) Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἔνωσις "Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ",

7) Χριστιανική Ἔνωσις "Η ΛΥΧΝΙΑ",

8) Ἱεραποστολική Ἔνωσις Ἀδελφῶν Νοσοκόμων "Η ΤΑΒΙΘΑ".

Ὄλοι οἱ παραπάνω Σύλλογοι καί οἱ Ἀδελφότητες ἔχουν ἔδρα στήν Ἀθήνα.

 

Στήν Κύπρο ἡ Ἀδελφότης " Ο ΣΩΤΗΡ" συνεργάζεται:

α) στή Λεμεσό μέ τόν Ὀρθόδοξο Ἱεραποστολικό Σύλλογο "Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ" πού διαθέτει οἴκημα μέ αἴθουσα διαλέξεων καί χώρους Ὀρθόδοξης κατήχησης γιά ὄλες τίς ἡλικίες. Τό οἴκημα βρίσκεται στήν ὁδό Ἰωάννη Κομνηνοῦ 3, (πίσω ἀπό τό παλαιό Νοσοκομείο). Τηλ. 25.373.016.

β) στή Λευκωσία μέ τόν Παγκύπριο Σύλλογο Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικής Δράσεως "ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ" πού στεγάζεται στό πνευματικό Κέντρο τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου στό Στρόβολο.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 404 Τα περιοδικά μας »

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών