Βιβλιοπωλεία

Η Αδελφότης Θεολόγων "Ο Σωτήρ" στην προσπάθειά της να διαδοθεί ο ζωοποιός λόγος του Θεού και να φθάσει στα χέρια του λαού γνήσιος και ανόθευτος, οπως τον κηρύσσει η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία μας, προβαίνει στην εκδοση βιβλίων και περιοδικών τα οποία διαθέτει μέσα από τα Παραρτήματα που διατηρεί σε διαφόρες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου. Στα Παραρτήματά μας εκτός από τις δικές μας εκδόσεις θα βρείτε και πλήθος άλλων ορθοδόξων εκδόσεων.

Παράρτημα Ἀθήνας (Κεντρικό)

Σόλωνος 100

106 80 ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210. 3624349

φαξ: 210. 3637108

Παράρτημα Πειραιᾶ

Φίλωνος 34α

185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

210.4179022

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Πλατεία Αγίας Σοφίας (Μακένζυ Κινγκ) 6

546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ: 2310.272739

Φαξ: 2310.272736

Παράρτημα Πάτρας

Γούναρη 45

262 21 ΠΑΤΡΑΙ

2610.278993

Τό Παράρτημά μας στή Λεμεσό ὄπου διατίθενται οἱ ἐκδόσεις μας

   Ἡ Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» στήν προσπάθειά της νά διαδοθεῖ ὁ ζωοποιός λόγος τοῦ Θεοῦ καί νά φθάσει στά χέρια τοῦ λαοῦ γνήσιος καί ἀνόθευτος, ὅπως τόν κηρύσσει ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, προβαίνει στήν ἔκδοση βιβλίων καί περιοδικῶν τά ὁποῖα διαθέτει μέσα ἀπό τά Παραρτήματα πού διατηρεῖ σέ διαφόρες πόλεις τῆς Ελλάδας καί τῆς Κύπρου. Στά Παραρτήματά μας ἐκτός ἀπό τίς δικές μας ἐκδόσεις θά βρεῖτε καί πλῆθος ἄλλων ὀρθοδόξων ἐκδόσεων. Τό παράρτημά μας στήν Κύπρο βρίσκεται στήν πιό κάτω διεύθυνση:

Ἑλλάδος 115 

30441 Λεμεσός

τηλ: 25 355081

φαξ: 25 820343

Μπορεῖτε νά μᾶς ἐπισκεφτεῖτε γιά νά δεῖτε ἀπό κοντά καί νά ἐπιλέξετε τό βιβλίο ἤ τό περιοδικό πού ἐπιθυμείτε.

Τό Παράρτημά μας εἶναι ἀνοικτό καθημερινά ἀπό τίς 8:00 τό πρωί μέχρι 1.00 μετά τό μεσημέρι καί ἀπό τίς 3:00 μέχρι τίς 6:00 τό βράδυ.

Παράρτημα Ὀρεστιάδος

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Εὐρυπίδου 53

682 00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

25520.22.952

Σελίδα 1 από 5

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών